Sözleşmeli Zabıt Katibi ve Sözleşmeli İcra Katibi Alımı Uygulama Sınavı Sonuçları - 18.07.2018
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞISÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ ve SÖZLEŞMELİ İCRA KATİPLİĞİ
UYGULAMA SINAVINA KATILAN ADAYLARIN DİKKATİNE


Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 18/05/2018 tarih ve 3292892-E.6449/18685 ve 23/05/2018 tarih ve 82084579/4307 sayılı yazıları ile Sözleşmeli Zabıt Katibi ve Sözleşmeli İcra Katibi alımına dair Komisyonumuza verilen sınav izni gereğince 09-11/07/2018 tarihleri arasında Komisyonumuzca uygulamalı sınav yapılmış olup, yapılan uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere;

Sözleşmeli Zabıt Katipliği sınavı için ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday (İstanbul Anadolu Adliyesi için 157x3=471 kadro sayısını doldurmadığından 454 başarılı, Bakırköy Adliyesi için 172x3=516 kadro sayısını doldurmadığından 394 başarılı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi için 150X3=450 kadro sayısını doldurmadığından 195 başarılı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi için 159X3=177 kadro sayısını doldurmadığından 84 başarılı, Silivri Adliyesi için 31x3=93 kadro sayısını doldurmadığından 43 başarılı ) aday,

Sözleşmeli İcra Katipliği sınavı için ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday (İstanbul Anadolu Adliyesi için 185x3=555 kadro sayısını doldurmadığından 229 başarılı, Bakırköy Adliyesi için 90x3=270 kadro sayısını doldurmadığından 55 başarılı) aday belirlenmiştir.

Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylardan;
İstanbul Anadolu Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği sınavına başvuruda bulunan, şartları taşıyan ve uygulama sınavına giren 1146 adaydan; en son sıradaki adayla doğru kelime sayıları eşit olan adaylar da dahil olmak üzere, 90 ve üzeri doğru kelime yazan toplam 454 adayın,

Bakırköy Adliyesi Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği sınavına başvuruda bulunan, şartları taşıyan ve uygulama sınavına giren 1063 adaydan; en son sıradaki adayla doğru kelime sayıları eşit olan adaylar da dahil olmak üzere, 90 ve üzeri doğru kelime yazan toplam 394 adayın,

Bölge Adliye Mahkemesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği sınavına başvuruda bulunan, şartları taşıyan ve uygulama sınavına giren 476 adaydan; en son sıradaki adayla doğru kelime sayıları eşit olan adaylar da dahil olmak üzere, 90 ve üzeri doğru kelime yazan toplam 195 adayın,

Bölge İdare Mahkemesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği sınavına başvuruda bulunan, şartları taşıyan ve uygulama sınavına giren 187 adaydan; en son sıradaki adayla doğru kelime sayıları eşit olan adaylar da dahil olmak üzere, 90 ve üzeri doğru kelime yazan toplam 84 adayın,

Silivri Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği sınavına başvuruda bulunan, şartları taşıyan ve uygulama sınavına giren 125 adaydan; en son sıradaki adayla doğru kelime sayıları eşit olan adaylar da dahil olmak üzere, 90 ve üzeri doğru kelime yazan toplam 43 adayın, SÖZLÜ SINAVINA KATILMALARINA,

İstanbul Anadolu Adliyesi Sözleşmeli İcra Katipliği sınavına başvuruda bulunan, şartları taşıyan ve uygulama sınavına giren 462 adaydan; en son sıradaki adayla doğru kelime sayıları eşit olan adaylar da dahil olmak üzere, 90 ve üzeri doğru kelime yazan toplam 229 adayın,

Bakırköy Adliyesi Adliyesi Sözleşmeli İcra Katipliği sınavına başvuruda bulunan, şartları taşıyan ve uygulama sınavına giren 140 adaydan; en son sıradaki adayla doğru kelime sayıları eşit olan adaylar da dahil olmak üzere, 90 ve üzeri doğru kelime yazan toplam 55 adayın SÖZLÜ SINAVA KATILMALARINA,

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların belirtilen gün ve saatte İstanbul Anadolu Adliyesi A Blok -2. Kat 74 Numaralı odada hazır bulunmaları bu hususta ayrıca adaylara TEBLİĞAT YAPILMAYACAĞI,

İstanbul Anadolu Adliyesi ve Bakırköy Adliyesi İcra Katibi sözlü sınavına girmeye hak kazanan adayların;
1- 6x9 ebadında iki adet fotoğraf,
2- Mal Bildirim Formu,
3- üvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet)
4- 3 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
5- ağlıkla ilgili görevini devamlı yapmasına engel bir durumunun olmadığına dair yazılı beyanını en geç 27 Temmuz 2018 Cuma gününe kadar sınav birimine (İstanbul Anadolu Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığına) elden teslim etmeleri veya bulundukları il Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile göndermeleri gerekmektedir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan Zabıt Katibi adaylarının belirlenen günde sözlü sınava gelirken 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formunu eksiksiz bir şekilde (Mahalle, cadde, sokak, il ve ilçe açıkça belirtilmek suretiyle) doldurarak 3 adet nufüs cüzdan fotokopisi ile birlikte sözlü sınava gelirken İstanbul Anadolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir. (Formun kesinlikle bilgisayar ortamında ve eksiksiz bir şekilde imzalı doldurulması gerekmektedir.)

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu kurumumuz tarafından onaylanacaktır.
- Nüfus cüzdanı ve sınav sorgu çıktısı yanında olmayan adayların sözlü sınavına ALINMAYACAĞI,
- Belirlenen gün ve saatte sözlü sınavına katılmayan adayların BAŞARISIZ SAYILACAKLARI,

İLAN OLUNUR. 18/07/2018              BAŞKAN                                                             ÜYE                                                                      ÜYE

EKLER:
1- 6x9 ebadında 2 adet fotoğraf (İcra Katipleri için)
2- Mal Bildirim Formu (İcra Katipleri için)
3- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Tüm adaylar için)
4- Sağlık Beyanı (İcra Katipleri için)


HIZLI İLETİŞİM

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Resmi Web Sitesi © 2015 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır. →Web Master: Şenol GÜNECİ←