Sözleşmeli Zabıt Katibi Alımı Uygulama Sınavı Sonuçları - 14.11.2017
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞISÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAVINA KATILAN
ADAYLARIN DİKKATİNE


Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 12/10/2017 tarih ve 32992892-E.10150/33220 yazısı ile Sözleşmeli Zabıt Katipliği alımına dair Komisyonumuza verilen sınav izni gereğince 08-11/11/2017 tarihleri arasında Komisyonumuzca uygulamalı sınav yapılmış olup, yapılan uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday (İstanbul Anadolu Adliyesi için 150x3=450, Bakırköy Adliyesi için 200x3=600 kadro sayısını doldurmadığından 502 başarılı, İstanbul Bölge Adliyesi için 60X3=180 kadro sayısını doldurmadığından 109 başarılı ) aday belirlenmiştir.

Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylardan;
İstanbul Anadolu Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği sınavına başvuruda bulunan, şartları taşıyan ve uygulama sınavına giren 1740 adaydan; en son sıradaki adayla doğru kelime sayıları eşit olan adaylar da dahil olmak üzere, 100 ve üzeri doğru kelime yazan toplam 458 adayın,

Bakırköy Adliyesi Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği sınavına başvuruda bulunan, şartları taşıyan ve uygulama sınavına giren 1441 adaydan; en son sıradaki adayla doğru kelime sayıları eşit olan adaylar da dahil olmak üzere, 90 ve üzeri doğru kelime yazan toplam 502 adayın,

Bölge İdare Mahkemesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği sınavına başvuruda bulunan, şartları taşıyan ve uygulama sınavına giren 241 adaydan; en son sıradaki adayla doğru kelime sayıları eşit olan adaylar da dahil olmak üzere, 90 ve üzeri doğru kelime yazan toplam 109 adayın, SÖZLÜ SINAVINA KATILMALARINA,

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların belirtilen gün ve saatte İstanbul Anadolu Adliyesi A Blok -2. Kat 74 Numaralı odada hazır bulunmaları bu hususta ayrıca adaylara TEBLİĞAT YAPILMAYACAĞI,

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formunu eksiksiz bir şekilde (Mahalle, cadde, sokak, il ve ilçe açıkça belirtilmek suretiyle) doldurarak 3 adet nufüs cüzdan fotokopisi ile birlikte sözlü sınava gelirken İstanbul Anadolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.(Formun kesinlikle bilgisayar ortamında ve eksiksiz bir şekilde imzalı doldurulması gerekmektedir.)

Belirlenen gün ve saatte sözlü sınavına katılmayan adayların BAŞARISIZ SAYILACAKLARI,

***Nüfus cüzdanı ve sınav sorgu çıktısı yanında olmayan adayların uygulama sınavına ALINMAYACAĞI,

İLAN OLUNUR. 14/11/2017              BAŞKAN                                                             ÜYE                                                                      ÜYE
EK: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

HIZLI İLETİŞİM

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Resmi Web Sitesi © 2015 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır. →Web Master: Şenol GÜNECİ←