Sözleşmeli Zabıt Katibi Alımı Aday Tespiti - 31.10.2017
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞISÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ
SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE


Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 12/10/2017 tarihli yazısı gereğince Sözleşmeli Zabıt Katibi alımına dair Komisyonumuza sınav izni verilmiştir.

Sözleşmeli Zabıt Katipliği alımına ait lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP3, önlisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP94 puan türünden alınan puanlar esas olmak kaydı ile en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadronun İstanbul Anadolu Adliyesi için 150, Bakırköy Adliyesi için 200, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi için 60 olmak üzere toplamda 410 Sözleşmeli Zabıt Katipliği kadrosuna başvuruda bulunan ve ilanda belirtilen şartları taşıyan adayların;

Belirlenen gün ve saatte Uygulama Sınavına katılması gerektiği sınava katılmayan adayların BAŞARISIZ sayılarak sözlü sınavına alınmayacağı,

Uygulama Sınavında BAŞARILI olan adaylardan doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak, ilan edilen (kadronun 3 katı kadar) İstanbul Anadolu Adliyesi için 150*3=450, Bakırköy Adliyesi için 200*3=600, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi için 60*3=180 adayın sözlü sınava çağrılacağı, buna göre oluşturulan sıralamada son sıradakiler ile aynı sayıda doğru kelime yazanların da sözlü sınava girebilecekleri,

****Nüfus cüzdanı yanında olmayan adayların uygulama sınavına ALINMAYACAĞI,

Uygulama Sınavına katılacak adaylara ayrıca tebligat YAPILMAYACAĞI,

İLAN OLUNUR. 31/10/2017              BAŞKAN                                                             ÜYE                                                                      ÜYE
EK: Başvurusu Reddedilenlere Ait Komisyon Kararı

HIZLI İLETİŞİM

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Resmi Web Sitesi © 2015 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır. →Web Master: Şenol GÜNECİ←