Sözleşmeli Zabıt Katibi Alımı Uygulama Sınavı Sonuçları
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


Sayı: 2016/5897 Muh                                                                                                                                   13/10/2016


SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAVINA KATILAN
ADAYLARIN DİKKATİNE


Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 19/08/2016 tarihli internet sitesinde yayınlanan sınav ilanı Komisyonumuza Sözleşmeli Zabıt Katibi alımına ilişkin verilen sınav izni gereğince 01/10/2016 Cumartesi günü Komisyonumuzca uygulamalı sınav yapılmış olup, yapılan sınav sonucunda başarılı olan adaylar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı (203x3) kadar adaylar ile en son sıradaki adayla doğru kelime sayıları eşit olan adaylar da dahil olmak üzere 101 doğru kelime yazan toplam 624 adayın SÖZLÜ SINAVINA KATILMALARINA,

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan;
1- Uygulamalı Sınav Sonuç Listesinde yer alan başarılı adaylardan sıra numarası 1'den 156'ya kadar olan adayların 25/10/2016 Salı günü saat 09:00'da,

2- Uygulamalı Sınav Sonuç Listesinde yer alan başarılı adaylardan sıra numarası 157'den 312'ye kadar olan adayların 26/10/2016 Çarşamba günü saat 09:00'da,

3- Uygulamalı Sınav Sonuç Listesinde yer alan başarılı adaylardan sıra numarası 313'den 468'e kadar olan adayların 27/10/2016 Perşembe günü saat 09:00'da,

4- Uygulamalı Sınav Sonuç Listesinde yer alan başarılı adaylardan sıra numarası 469'den 624'e kadar olan adayların 28/10/2016 Cuma günü saat 09:00'da,

İstanbul Anadolu Adliyesi A Blok(-2) 73 numaralı büroda hazır bulunmaları bu hususta ayrıca adaylara TEBLİĞAT YAPILMAYACAĞI,

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formunu eksiksiz bir şekilde (Mahalle, cadde, sokak, il ve ilçe açıkça belirtilmek suretiyle) doldurarak 3 adet nufüs cüzdan fotokopisi ile birlikte sözlü sınava gelirken İstanbul Anadolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.(Formun kesinlikle bilgisayar ortamında ve eksiksiz bir şekilde imzalı doldurulması gerekmektedir.)

Belirlenen gün ve saatte sözlü sınavına katılmayan adayların BAŞARISIZ SAYILACAKLARI,

İLAN OLUNUR. 13/10/2016              BAŞKAN                                                             ÜYE                                                                      ÜYEEKLER:
1- Uygulama Sınavı Sonuçları
2- Uygulama Sınavı Geçersiz Sayılanlara Ait Komisyon Kararı
3- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu


HIZLI İLETİŞİM

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Resmi Web Sitesi © 2015 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır. →Web Master: Şenol GÜNECİ←