Sözleşmeli Zabıt Katibi Alımı Aday Tespit Listesi
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ
SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE


Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 19/08/2016 tarihinde internet sitesinde ilan edilen yazısı gereğince sözleşmeli zabıt katibi alımına dair Komisyonumuza sınav izni verilmiştir.

Sözleşmeli Zabıt Katipliği alımına ait Lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP3, önlisans mezunları için 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2014) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2014) KPSSP94 puan türünden alınan puanlar esas olmak kaydı ile en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen 203 adet Sözleşmeli zabıt katipliği kadrosuna başvuruda bulunan ve ilanda belirtilen şartları taşıyan 2940 adayın;

1- Sözleşmeli Zabıt Katipliği sınavına ait aday tespit listesinde yer alan 2940 (ikibindokuzyüzkırk) adayın 01/10/2016 Cumartesi günü saat 09:00'da başlamak üzere Uygulama Sınavına ALINMALARINA, adayların İstanbul Anadolu Adliyesi A (-2) Blok da hazır bulunmaları,

2- Belirlenen gün ve saatte Uygulama Sınavına katılmayan adayların BAŞARISIZ sayılarak sözlü sınavına alınmayacağı,

3- Uygulama Sınavında BAŞARILI olan adaylardan doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak, ilan edilen 203 adet kadronun 3 katı kadar 609 (altıyüzdokuz) adayın sözlü sınava çağrılacağı, buna göre oluşturulan sıralamada son sıradakiler ile aynı sayıda doğru kelime yazanların da sözlü sınava girebilecekleri ,

4- Uygulama Sınavına katılacak adaylara ayrıca tebligat YAPILMAYACAĞI,

5- Sınava girecek adayların giriş belgelerini uygulama sınav tarihine kadar (30 Eylül 2016 günü mesai saati bitimine kadar) İstanbul Anadolu Adliyesi A-2 Blok 74 numaralı odadan alabilecekleri, sınav giriş belgelerini almayan adayların sınava giremeyecekleri,

6- Listenin yayınlandığı tarihten sonra uygulamalı sınavın yapılacağı tarihe kadar il dışından ve o yer Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığı ile süresi içinde gönderilen usulüne uygun şekilde yapılmış başvuru evraklarının Komisyonumuza ulaşması halinde Başvuru ve Aday Tespit Listelerinin yeniden düzenlenerek EK LİSTENİN yayınlanacağı,

İLAN OLUNUR. 26/09/2016              BAŞKAN                                                             ÜYE                                                                      ÜYEEKLER:
1- Aday Tespit Listesi
2- Başvuru Şartını Taşımayanlara İlişkin Komisyon Kararı
3- Aday Tespit Listesi (30.09.2016 Tarihli Aday Tespit Ek Listesi)


b
HIZLI İLETİŞİM

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Resmi Web Sitesi © 2015 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır. →Web Master: Şenol GÜNECİ←