Sözleşmeli Teknisyen Alımı Nihai Başarı Listesi
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞISÖZLEŞMELİ TEKNİSYEN
(Elektrik Teknisyeni, Sıhhi Tesisat Teknisyeni, Makine Teknisyeni,
Klima(İklimlendirme- Soğutma) Teknisyeni, Elektronik Teknisyeni)

SÖZLÜ SINAVI SONUCUNDA BAŞARILI OLAN ADAYLARLA İLGİLİ DUYURU


Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 19/08/2016 tarihli internet sitesinde yayınlanan sınav ilanı gereğince Komisyonumuzca Sözleşmeli Elektrik Teknisyeni (3), Sıhhi Tesisat Teknisyeni (2), Makine Teknisyeni (2), Klima(İklimlendirme- Soğutma)Teknisyeni(1), Elektronik Teknisyeni (1), alımına ilişkin sınav izni verilmiş olup; sözlü sınav sonucuna göre NİHAİ BAŞARI LİSTESİ aşağıda ilan edilmiştir.

1- Elektrik Teknisyeni Nihai Başarı listesinde yer alan ilk 3 (üç) adayın ASİL, 4.sırada yer alan adayın YEDEK,
2- Sıhhi Tesisat Teknisyeni Nihai Başarı Listesinde yer alan ilk 2 (iki) adayın ASİL, 3. sırada yer alan adayın YEDEK,
3- Makine Teknisyeni Nihai Başarı Listesinde yer alan ilk 2 (iki) adayın ASİL, 3.ve 4.sırada yer alanadayların YEDEK,
4- Klima(İklimlendirme- Soğutma) Teknisyeni Nihai Başarı Listesinde yer alan 1. (birinci ) adayın ASİL, 2. sırada yer alan adayın YEDEK,
5- Elektronik Teknisyeni Nihai Başarı Listesinde yer alan ilk 1. (birinci) adayın ASİL, 2. sırada yer olan adayın YEDEK olarak BAŞARILI SAYILMALARINA,
6- Nihai Başarı Listesinde yer alan ASİL adayların aşağıda belirtilen atamaya esas evraklarını tamamlayarak ilan tarihinden en geç 15 gün içerisinde İstanbul Anadolu A (-2) 73 nolu nSınav Başvuru odasına teslim etmeleri, bu konuda adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI,

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca, kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin yerleştirmeişlemlerinin yapılmayacağı hususu;

İLAN OLUNUR. 07/11/2016              BAŞKAN                                                             ÜYE                                                                      ÜYE- SÖZLEŞMELİ ELEKTRİK TEKNİSYENİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
- SÖZLEŞMELİ ELEKTRONİK TEKNİSYENİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
- SÖZLEŞMELİ MAKİNE TEKNİSYENİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
- SÖZLEŞMELİ KLİMA (İKLİMLENDİRME - SOĞUTMA) TEKNİSYENİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
- SÖZLEŞMELİ SIHHİ TESİSAT TEKNİSYENİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİAtama İşlemleri İçin İstenilen Belgeler
1- Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
2- Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya Komisyon Başkanlığı, ilgili öğretim kurumu ya da noterden onaylı örneği,
3- Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge,
4- Güncel askerlik durumunu gösterir belge (Terhis belgesi, tecil belgesi, muafiyet belgesi veya ilişiği olmadığını gösterir belge) NOT: Askerlik Şubesinden alınacaktır.
5- Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim,
6- 6x9 ebadında bir adet fotoğraf ile 2 adet vesikalık fotoğraf,
7- Mal bildirim Formu,
8- Ortaöğretim/Önlisans 2014 KPSS,Lisans 2016 KPSSsınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Komisyon Başkanlığınca onaylı örneği)
9- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan,
10- Eşinin iş durumu bildirir beyan,
11- 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formunu bilgisayar ortamında eksiksiz bir şekilde (Mahalle, cadde, sokak, il ve ilçe açıkça belirtilmek suretiyle) imzalı olarak doldurarak fotoğraf yapıştırılmış olacak şekilde, (mülakat sırasında verenler tekrar getirmeyecekler)
12- 2 adet nüfus cüzdan fotokopisi, (daha önce vermiş olanlar tekrar getirmeyecekler)
13- Adli sicil ve arşiv kaydı

NOT: Belgelerin asılları ile birlikte birer suret fotokopilerinin de ibraz edilmesi gerekmektedir.


Gerekli Belgeler;
- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,
- Eşinin iş durumu bildirir beyan,
- Mal Bildirim Formu,
- Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel durum olup olmadığına dair yazılı beyan örneği,
- Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim yazılı örneği,


HIZLI İLETİŞİM

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Resmi Web Sitesi © 2015 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır. →Web Master: Şenol GÜNECİ←