Sözleşmeli Teknisyen ve Aşçı Alımı Aday Tespit Sonuçları - 18.07.2018
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞISÖZLEŞMELİ TEKNİSYEN VE AŞÇI İLANI


Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 18/05/2018 tarih ve 3292892-E.6449/18685 sayılı yazısı gereğince Sözleşmeli Teknisyen (İnşaat, Ahşap, Bilgisayar, Elektronik, Klima (iklimlendirme-soğutma) ) ve Sözleşmeli aşçı alımına dair Komisyonumuza sınav izni verilmiştir.

Sözleşmeli Teknisyen Sınavı alımına ait Ortağöretim ve Önlisans mezunları için 2016 yılı KPSS, Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS sınavında alınan puanlar esas olmak kaydı ile en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen;

İstanbul Anadolu Adliyesine İnşaat Teknisyeni (1x5=5), ve Ahşap Teknisyeni (1x5=5), İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine Bilgisayar Teknisyeni (2x5=10), Elektronik Teknisyeni (1x5=5) ve Klima (İklimlendirme-Soğutma) Teknisyeni (1x5=5), İstanbul Anadolu Adliyesine Aşçı (1x5=5) olmak üzere ilan edilen kadroların 5'er katı aday belirlenmiştir.

İstanbul Anadolu Adliyesine İnşaat Teknisyeni sınavına başvuruda bulunan 5. adayın KPSS puanının 75,33152 olduğu, Ahşap Teknisyeni sınavına başvuruda bulunan 5. adayın KPSS puanının 70,66164 olduğu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine Bilgisayar Teknisyeni sınavına başvuruda bulunan 10. adayın KPSS puanının 70,25866 olduğu, Elektronik Teknisyeni sınavına 4 adayın başvuruda bulunduğu ve başvuruda bulunan tüm adayların sözlü sınava alınacağı, Klima (İklimlendirme-Soğutma) Teknisyeni sınavına 4 adayın başvuruda bulunduğu ve başvuruda bulunan tüm adayların sözlü sınava alınacağı, İstanbul Anadolu Adliyesine Aşçı sınavına 2 adayın başvuruda bulunduğu ve başvuruda bulunan tüm adayların sözlü sınava alınacak olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ekte ilan edilmiştir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların belirtilen gün ve saatte İstanbul Anadolu Adliyesi A Blok -2. Kat 74 Numaralı odada hazır bulunmaları GEREKTİĞİ,

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formunu eksiksiz bir şekilde (Mahalle, cadde, sokak, il ve ilçe açıkça belirtilmek suretiyle) doldurarak 3 adet nufüs cüzdan fotokopisi ile birlikte sözlü sınava gelirken İstanbul Anadolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir. (Formun kesinlikle bilgisayar ortamında ve eksiksiz bir şekildeimzalı doldurulması gerekmektedir.)

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu kurumumuz tarafından onaylanacaktır.
- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların belirtilen gün ve saatte İstanbul Anadolu Adliyesi A Blok -2. Kat 74 Numaralı odada hazır bulunmaları GEREKTİĞİ,
- Sözlü Sınavına katılacak adaylara ayrıca tebligat YAPILMAYACAĞI,

Sınava Girecek Adayların;
- Nüfus cüzdanı ve sınav sorgu çıktısı yanında olmayan adayların sözlü sınavına ALINMAYACAĞI,
- Belirlenen gün ve saatte sözlü sınavına katılmayan adayların BAŞARISIZ SAYILACAKLARI,

İLAN OLUNUR. 18/07/2018              BAŞKAN                                                             ÜYE                                                                      ÜYE

EK: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

HIZLI İLETİŞİM

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Resmi Web Sitesi © 2015 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır. →Web Master: Şenol GÜNECİ←