Sözleşmeli Mübaşir Alımı Aday Tespit Sonuçları - 18.07.2018
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞISÖZLEŞMELİ MÜBAŞİR SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN
DİKKATİNE


Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 18/05/2018 tarih ve 3292892-E.6449/18685 sayılı yazısı ile Sözleşmeli Mübaşir alımına dair Komisyonumuza verilen sınav izni gereğince ilan edilen kadro sayısına göre İstanbul Anadolu Adliyesi için (28x10=280), Bakırköy Adliyesi için (15x10=150), İstanbul Bölge İdare Mahkemesi için (7x10=70), İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi için (21x10=210), Silivri Adliyesi için (1x10=10) olmak üzere toplam 720 aday belirlenmiştir.

Sözleşmeli Mübaşir alımına ait Komisyon Başkanlıgımızca yapılacak sınava, lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP3, önlisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP94 puan türünde alınan puanlar esas olmak kaydı ile ilan edilen kadro sayısına göre adayların almış olduğu en yüksek puandan başlamak üzere yapılan KPSS puan sıralamasında İstanbul Anadolu Adliyesine Sözleşmeli Mübaşir sınavı için başvuruda bulunan 280. adayın KPSS puanının 77,19341 olduğu, Bakırköy Adliyesine Sözleşmeli Mübaşir sınavı için başvuruda bulunan 150. adayın KPSS puanının 74,93584 olduğu, Bölge İdare Mahkemesine Sözleşmeli Mübaşir sınavı için başvuruda bulunan 70. adayın KPSS puanının 76,69184 olduğu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine Sözleşmeli Mübaşir sınavı için başvuruda bulunan 210. adayın KPSS puanının 74,71769 olduğu, Silivri Adliyesine Sözleşmeli Mübaşir sınavına başvuruda bulunan 10. adayın KPSS puanının 72,78007 olduğu belirlenmiştir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların belirtilen gün ve saatte İstanbul Anadolu Adliyesi A Blok -2. Kat 74 Numaralı odada hazır bulunmaları GEREKTİĞİ,

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formunu eksiksiz bir şekilde (Mahalle, cadde, sokak, il ve ilçe açıkça belirtilmek suretiyle) doldurarak 3 adet nufüs cüzdan fotokopisi ile birlikte sözlü sınava gelirken İstanbul Anadolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir. (Formun kesinlikle bilgisayar ortamında ve eksiksiz bir şekilde imzalı doldurulması gerekmektedir.)

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu kurumumuz tarafından onaylanacaktır.
- Sözlü Sınavına katılacak adaylara ayrıca tebligat YAPILMAYACAĞI,
- Nüfus cüzdanı ve sınav sorgu çıktısı yanında olmayan adayların sözlü sınavına ALINMAYACAĞI,
- Belirlenen gün ve saatte sözlü sınavına katılmayan adayların BAŞARISIZ SAYILACAKLARI,

İLAN OLUNUR. 18/07/2018              BAŞKAN                                                             ÜYE                                                                      ÜYE

EKLER:
1- Başvurusu Reddedilenlere Ait Komisyon Kararı
2- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

HIZLI İLETİŞİM

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Resmi Web Sitesi © 2015 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır. →Web Master: Şenol GÜNECİ←