Sözleşmeli Mübaşir Alımı Aday Tespiti - 15.11.2017
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞISÖZLEŞMELİ MÜBAŞİR SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN
DİKKATİNE


Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 12/10/2017 tarih ve 32992892-E.10150/33220 sayılı yazısı ile Sözleşmeli Mübaşir alımına dair Komisyonumuza verilen sınav izni gereğince ilan edilen kadro sayısına göre İstanbul Anadolu Adliyesi için (5x10=50), Bakırköy Adliyesi için (11x10=110), İstanbul Bölge İdare Mahkemesi için (5x10=50) olmak üzere toplam 210 aday belirlenmiştir.

Sözleşmeli Mübaşir alımına ait Komisyon Başkanlıgımızca yapılacak sınava, lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP3, önlisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP94 puan türünde alınan puanlar esas olmak kaydı ile ilan edilen kadro sayısına göre adayların almış olduğu en yüksek puandan başlamak üzere yapılan KPSS puan sıralamasında İstanbul Anadolu Adliyesine Sözleşmeli Mübaşir sınavı için başvuruda bulunan 50. adayın KPSS puanının 81.99865 olduğu, Bakırköy Adliyesine Sözleşmeli Mübaşir sınavı için başvuruda bulunan 110. adayın KPSS puanının 81,28594 olduğu, Bölge İdare Mahkemesine Sözleşmeli Mübaşir sınavı için başvuruda bulunan 50. adayın KPSS puanının 76,55216 olduğu belirlenmiştir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların belirtilen gün ve saatte İstanbul Anadolu Adliyesi A Blok -2. Kat 74 Numaralı odada hazır bulunmaları GEREKTİĞİ,

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formunu eksiksiz bir şekilde (Mahalle, cadde, sokak, il ve ilçe açıkça belirtilmek suretiyle) doldurarak 3 adet nufüs cüzdan fotokopisi ile birlikte sözlü sınava gelirken İstanbul Anadolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.(Formun kesinlikle bilgisayar ortamında ve eksiksiz bir şekilde imzalı doldurulması gerekmektedir.)

Sözlü Sınavına katılacak adaylara ayrıca tebligat YAPILMAYACAĞI,

***Nüfus cüzdanı ve sınav sorgu çıktısı yanında olmayan adayların sözlü sınavına ALINMAYACAĞI,

Belirlenen gün ve saatte sözlü sınavına katılmayan adayların BAŞARISIZ SAYILACAKLARI,

İLAN OLUNUR. 15/11/2017              BAŞKAN                                                             ÜYE                                                             ÜYE
EK 1: Başvurusu Reddedilenlere Ait Komisyon Kararı
EK 2: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

HIZLI İLETİŞİM

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Resmi Web Sitesi © 2015 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır. →Web Master: Şenol GÜNECİ←