Sözleşmeli Zabıt Katibi ve İcra Katibi Alımı Aday Tespiti - 30.07.2019
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞISÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ ve SÖZLEŞMELİ İCRA KATİPLİĞİ
SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE


Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 29/06/2019 tarih ve 32992892-E.7858/16361 sayılı yazısı ile İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 28/06/2019 tarih ve 99849611-E.845/5266 sayılı yazıları gereğince Sözleşmeli Zabıt Katibi ve Sözleşmeli İcra Katibi alımına dair Komisyonumuza sınav izni verilmiştir.

Sözleşmeli Zabıt Katipliği ve Sözleşmeli İcra Katibi alımına ait lisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2018) KPSSP3, önlisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2018) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2018) KPSSP94 puan türünden alınan puanlar esas olmak kaydı ile en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadronun;

İstanbul Anadolu Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katibi için 195x20=3900, Sözleşmeli İcra Katibi için 121x20=2420 sayılarının dolmadığı;

Sözleşmeli Zabıt Katibi sınavına başvuruda bulunan 1790 adaydan 1784 adayın, Sözleşmeli İcra Katibi sınavına başvuruda bulunan 1293 adaydan 1291 adayın ilanda belirtilen şartları taşıdıkları anlaşılmış olup, adaylara ait listenin ekte ilan edildiği,

Uygulama sınavına girmeye hak kazanan adayların belirlenen gün ve saatte Uygulama Sınavına katılması gerektiği, sınava katılmayan adayların BAŞARISIZ sayılarak sözlü sınavına alınmayacağı,

Uygulama Sınavında BAŞARILI olan adaylardan doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak, ilan edilen (kadronun 3 katı kadar) Sözleşmeli Zabıt Katibi için 195x3=585, Sözleşmeli İcra Katibi için 121x3=363 adayın sözlü sınava çağrılacağı, buna göre oluşturulan sıralamada son sıradakiler ile aynı sayıda doğru kelime yazanların da sözlü sınava girebilecekleri,

- Uygulama sınavında kullanılacak klavyenin A4TECH KM 720 model olduğu,

- Mübaşir adaylarına ait aday tespit listesinin 02 Eylül 2019 tarihinde ilan edileceği,

- Nüfus cüzdanı yanında olmayan adayların uygulama sınavına ALINMAYACAĞI,

- Uygulama sınavına katılacak adaylara sınav giriş belgesi verilmeyecek olup, Sınav Kayıt Formu veya Sonuç Ekran Çıktısı yanında olmayan adayların uygulama sınavına ALINMAYACAĞI,

Uygulama Sınavına katılacak adaylara ayrıca tebligat YAPILMAYACAĞI,

İLAN OLUNUR. 30/07/2019              BAŞKAN                                                             ÜYE                                                                      ÜYE

EKLER:
1- Başvurusu Reddedilen Zabıt Katiplerine Ait Komisyon Kararı
2- Başvurusu Reddedilen İcra Katiplerine Ait Komisyon Kararı

HIZLI İLETİŞİM

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Resmi Web Sitesi © 2015 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır. →Web Master: Şenol GÜNECİ←