Sözleşmeli Personel Alımı - Nihai Başarı Sonuçları - 08.01.2019
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞISÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUCUNDA
BAŞARILI OLAN ADAYLARLA İLGİLİ DUYURU


        Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 18/05/2018 tarih ve 32992892-E.6449/18685 sayılı yazısı ile 23/05/2018 tarih ve 82084579/4307 sayılı yazısı ile İstanbul Anadolu Adliyesine 157, Bakırköy Adliyesine 172, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine 150, İstanbul Bölge İdare Mahkemesine 59, Silivri Adliyesine 31 olmak üzere toplam 569 Sözleşmeli Zabıt Katibi Sözleşmeli Zabıt Katibi,

          İstanbul Anadolu Adliyesine 185, Bakırköy Adliyesine 90, olmak üzere toplam 275 Sözleşmeli İcra Katibi,

         İstanbul Anadolu Adliyesine 28, Bakırköy Adliyesine 15, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine 21, İstanbul Bölge İdare Mahkemesine 7, Silivri Adliyesine 1 olmak üzere toplam 72 Sözleşmeli Mübaşir,

      İstanbul Anadolu Adliyesine 1 Ahşap Teknisyeni, 1 İnşaat Teknisyeni, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine 2 Bilgisayar Teknisyeni, 1 Elektronik Teknisyeni, 1 Klima (İklimlendirme-Soğutma) Teknisyeni olmak üzere toplam 6 sözleşmeli Teknisyen ve İstanbul Anadolu Adliyesine 1 Sözleşmeli Aşçı alımına ilişkin Komisyonumuza sınav izni verilmiş olup; Komisyonumuzca 10/09/2018-01/10/2018tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonucuna göre nihai sonuçlar (sonuç sorgulama linkinden tc kimlik numarası yazılarak sorgulama yapılacaktır.) aşağıda ilan edilmiştir.

      1-İstanbul Anadolu Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katibi Nihai Başarı listesinde yer alan ilk 157 adayın ASiL, 157'den 172'ye kadar olan adayların YEDEK olmak üzere toplam 172 adayın BAŞARILI SAYILMALARINA,
     2-Bakırköy Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katibi Nihai Başarı listesinde yer alan 172 adayın ASiL, 172'den 202' ye kadar olan adayların YEDEK olmak üzere toplam 202 adayın BAŞARILI SAYILMALARINA,
    3-İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Sözleşmeli Zabıt Katibi Nihai Başarı listesinde yer alan 123 adayın ASiL olarak BAŞARILI SAYILMALARINA,
   4-İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Sözleşmeli Zabıt Katibi Nihai Başarı listesinde yer alan 54 adayın ASiL olarak BAŞARILI SAYILMALARINA,
      5-Silivri Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katibi Nihai Başarı listesinde yer alan 29 adayın ASİL olarak BAŞARILI SAYILMALARINA,
   6-İstanbul Anadolu Adliyesi Sözleşmeli İcra Katibi Nihai Başarı listesinde yer alan ilk 153 adayın ASiL olarak BAŞARILI SAYILMALARINA,
      7-Bakırköy Adliyesi Sözleşmeli İcra Katibi Nihai Başarı listesinde yer alan ilk 37 adayın ASiL olarak BAŞARILI SAYILMALARINA,
      8-İstanbul Anadolu Adliyesi Sözleşmeli Mübaşir Nihai Başarı listesinde yer alan ilk 28 adayın ASiL, 28'den 31'e kadar olan adayların YEDEK olmak üzere toplam 31 adayın BAŞARILI SAYILMALARINA,
     9-Bakırköy Anadolu Adliyesi Sözleşmeli Mübaşir Nihai Başarı listesinde yer alan ilk 15 adayın ASiL, 15'ten 18'e kadar olan adayların YEDEK olmak üzere toplam 18 adayın BAŞARILI SAYILMALARINA,
    10-İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Sözleşmeli Mübaşir Nihai Başarı listesinde yer alan ilk 21 adayın ASiL, 21'den 24'e kadar olan adayların YEDEK olmak üzere toplam 24 adayın BAŞARILI SAYILMALARINA,
     11-İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Sözleşmeli Mübaşir Nihai Başarı listesinde yer alan ilk 7 adayın ASiL, 1 aday YEDEK olmak üzere toplam 8 adayın BAŞARILI SAYILMALARINA,
    12-Silivri Adliyesi Sözleşmeli Mübaşir Nihai Başarı listesinde yer alan 1 adayın ASiL, 1 aday YEDEK olmak üzere toplam 2 adayın BAŞARILI SAYILMALARINA,
    13-İstanbul Anadolu Adliyesi Sözleşmeli Ahşap Teknisyeni Nihai Başarı listesinde yer alan ilk 1 adayın ASiL, 1 aday YEDEK olmak üzere toplam 2 adayın BAŞARILI SAYILMALARINA,
    14-İstanbul Anadolu Adliyesi Sözleşmeli Aşçı Nihai Başarı listesinde yer alan ilk 1 adayın ASiL, 1 adayın YEDEK olmak üzere toplam 2 adayın BAŞARILI SAYILMALARINA,
    15-İstanbul Anadolu Adliyesi Sözleşmeli İnşaat Teknisyeni Nihai Başarı listesinde yer alan ilk 1 adayın ASiL, 1 adayın YEDEK olmak üzere toplam 2 adayın BAŞARILI SAYILMALARINA,
   16-İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Sözleşmeli Bilgisayar Teknisyeni Nihai Başarı listesinde yer alan ilk 2 adayın ASiL olarak BAŞARILI SAYILMASINA,
   17-İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Sözleşmeli Elektronik Teknisyeni Nihai Başarı listesinde yer alan ilk 1 adayın ASiL olarak BAŞARILI SAYILMASINA,
    18-İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Sözleşmeli Klima (İklimlendirme-Soğutma) Teknisyeni Nihai Başarı listesinde yer alan ilk 1 adayın ASiL olarak BAŞARILI SAYILMASINA,

      Nihai Başarı Listesininde yer alan ASİL adayların aşağıda belirtilen atamaya esas evraklarını tamamlayarak ilan tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde sonuç ekranında evrak teslim yeri olarak belirtilen Komisyon Başkanlığına bizzat teslim etmeleri veya bulunduğunuz mahal Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Muhabere yoluyla gönderim sağlamaları, bu konuda adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI,

      Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesi uyarınca, kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin yerleştirme işlemlerinin yapılamayacağı hususu;
İLAN OLUNUR. 08/01/2019              BAŞKAN                                                             ÜYE                                                             ÜYE
Anadolu Adalet Sarayı


EK-1: Sözleşmeli Zabıt Katibi Adayları İçin Atamaya Esas Evrak Listesi
EK-2: Sözleşmeli İcra Katibi Adayları İçin Atamaya Esas Evrak Listesi
EK-3: Sözleşmeli Aşçı, Mübaşir ve Teknisyen Adayları İçin Atamaya Esas Evrak Listesi

HIZLI İLETİŞİM

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Resmi Web Sitesi © 2015 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır. →Web Master: Şenol GÜNECİ←