Anadolu Adliyesi Sözleşmeli Mübaşir Alımı - Nihai Başarı Sonuçları - 23.01.2018
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞIANADOLU ADLİYESİ SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİR
SÖZLÜ SINAV SONUCUNDA BAŞARILI OLAN ADAYLARLA İLGİLİ DUYURU


Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 12/10/2017 tarih ve 10150/33220 sayılı sınav ilanı ile İstanbul Anadolu Adliyesine 5 Mübaşir alımına ilişkin sınav izni verilmiş olup; sözlü sınav sonucuna göre nihai sonuçlar (sonuç sorgulama linkinden tc kimlik numarası yazılarak sorgulama yapılacaktır.) aşağıda ilan edilmiştir.

İstanbul Anadolu Adliyesi Nihai başarı listesinde yer alan ilk 5 adayın ASiL, 6'dan 8'e kadar olan adayların YEDEK olmak üzere toplam 7 adayın BAŞARILI SAYILMALARINA,

Nihai Başarı Listesininde yer alan ASİL adayların aşağıda belirtilen atamaya esas evraklarını tamamlayarak ilan tarihinden en geç 15 gün içerisinde İstanbul Anadolu Adliyesi Komisyon Kalemine (Sınav Büro) teslim etmeleri, bu konuda adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI,

Bakırköy Adliyesi ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne ait nihai başarı sonuçlarının daha sonra ilan edileceği,

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesi uyarınca, kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin yerleştirmeişlemlerinin yapılamayacağı hususu;

İLAN OLUNUR. 23/01/2018              BAŞKAN                                                             ÜYE                                                             ÜYE

Anadolu Adalet Sarayı


ATAMA İŞLEMLERİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1- Vukuatlı nüfus kayıt örneği,(anne, baba, varsa kardeş evlenme boşanma bilgileri ile eş ve çocukları içerir şekilde)

2- Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya Komisyon Başkanlığınca onaylı örneği veya ilgili öğretim kurumu ya da noterden onaylı örneği,(Evraklarını posta yolu ile gönderecekler adaylar 2 adet öğrenim belge fotokopisini Komisyon Başkanlığınca veya Cumhuriyet Başsavcılığınca onaylatmaları gerekmektedir.) (e- devlet çıktısı kabul edilmeyecektir.)

3- Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge,

4-Güncel olarak Askerlik Şubesinden alınacak askerlik durumunu gösterir belge (Terhis belgesi, tecil belgesi, muafiyet belgesi veya ilişiği olmadığını gösterir belge) (e- devlet çıktısı kabul edilmeyecektir.)

5- Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim, (tıklayınız)

6- 6x9 ebadında bir adet biometrik fotoğraf,

7- Mal bildirim Formu,(formun ön kısmındaki kimlik bilgileri aday tarafından doldurulacak olup arka kısmındaki bölüm ad soyad yazılarak imzalanacaktır.) (tıklayınız)

8- Ortaöğretim/Önlisans 2016 KPSS, Lisans 2016 KPSS sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Komisyon Başkanlığınca onaylı örneği)

9- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan, (tıklayınız)

10- Eşinin iş durumu bildirir beyan, (tıklayınız)

11- 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formunu bilgisayar ortamında eksiksiz bir şekilde (Mahalle, cadde, sokak, il ve ilçe açıkça belirtilmek suretiyle) bilgilerin doğru olduğunun bildirildiği kısmın aday tarafından imzalanması gerekmektedir. Forma resim yapıştırılacak olup kesinlikle zımba veya tel kullanılmamalıdır.Komisyon Başkanlığımızca onaylanacak olup herhangi bir kişi veya kuruma onaylatılmayacaktır.) (mülakat sırasında verenler tekrar getirmeyecekler) (tıklayınız)

12- 2 adet nüfus cüzdan fotokopisi, (daha önce vermiş olanlar tekrar getirmeyecekler)

NOT: Belgelerin asılları ile birlikte birer suret fotokopilerinin de ibraz edilmesi gerekmektedir.

HIZLI İLETİŞİM

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Resmi Web Sitesi © 2015 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır. →Web Master: Şenol GÜNECİ←