Kadrolu Şoför Alımı Uygulama Sınavı Sonuçları
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞIKADROLU ŞOFÖR ADAYLARININ DİKKATİNE


Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 19/08/2016 tarihli internet sitesinde yayınlanan sınav ilanı ile Komisyonumuza 5(beş) Kadrolu Şoför alımına ilişkin sınav izni verilmiştir.

Komisyonumuzca 24/10/2016 Pazartesi günü Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda yapılan uygulama sınav listesi ekte ilan edilmiştir.

Sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adaylardan;

1- Uygulama sınav sonuç listesinde yer alan ve başarılı olan adayların 03/11/2016 Perşembe günü saat 09:00'da İstanbul Anadolu Adliyesi A Blok (-2) 73 numaralı odada hazır bulunmaları,

Adı geçen adaylara bu hususta ayrıca YAZILI BİLDİRİMDE bulunulmayacağı ,

2- Sözlü sınava girmeye hak kazanan (güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formunu Komisyonumuza sunmayan adayların) 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formunu bilgisayar ortamında eksiksiz bir şekilde (Mahalle, cadde, sokak, il ve ilçe açıkça belirtilmek suretiyle) imzalı olarak doldurarak 2 adet nufüs cüzdan fotokopisi ile birlikte sözlü sınavına gelirken İstanbul Anadolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

Belirlenen gün ve saatte sözlü sınavına katılmayan adayların BAŞARISIZ SAYILACAKLARI,

İLAN OLUNUR. 24/10/2016              BAŞKAN                                                             ÜYE                                                                      ÜYEEKLER:
1- Uygulama Sınavı Sonuçları


HIZLI İLETİŞİM

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Resmi Web Sitesi © 2015 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır. →Web Master: Şenol GÜNECİ←