Kadrolu İcra Katibi Alımı Aday Tespit Listesi
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞIİCRA KATİPLİĞİ SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE


Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 30/12/2016 tarihli 82084579/ 9430 sayılı yazıları ile İcra Katipliği alımına ilişkin sınav izni verilmiş olup, buna ilişkin Aday Tespit listesi aşağıda ilan edilmiştir.

İcra Katipliği alımına ait,
2016 yılı KPSS sınavında alınan puanlar esas olmak kaydı ile en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen 75 adet İcra Katibi kadrosunun 20 katı olan 1500 aday belirlenmiş olup,

1- İcra Katipliği sınavına ait belirlenen aday tespit listesinde yer alan ilk 1500 (binbeşyüz) adayın 04/02/2017 Cumartesi günü saat 09:00'da başlanmak üzere uygulama sınavına alınmalarına, bu nedenle adayların saat:08:30 da Anadolu Adliyesi A Blok (-2) de hazır bulunmaları,

2- Belirlenen gün ve saatte Uygulama Sınavına katılmayan adayların BAŞARISIZ sayılarak sözlü sınavına alınmayacağı,

3- Uygulama Sınavında BAŞARILI olan adaylardan doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak, ilan edilen 75 adet kadronun 3 katı kadar 225 adayın sözlü sınava çağrılacağı, buna göre oluşturulan sıralamada son sıradakiler ile aynı sayıda doğru kelime yazanların da sözlü sınava girebilecekleri,

4- Uygulama Sınavına katılacak adaylara ayrıca tebligat YAPILMAYACAĞI,

5- Sınava girecek adayların giriş belgelerini uygulama sınav tarihine kadar İstanbul Anadolu Adliyesi Adalet Komisyonu Sınav Büro' dan ( 29 numaralı oda) alabilecekleri,

6- Sözlü sınav gün ve saatinin ayrıca Adliyemiz internet sitesinde (http://www.istanbulanadolu.adalet.gov.tr) ilan edileceği,

7- Listenin yayınlandığı tarihten sonra il dışından ve o yer Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığı ile süresi içinde gönderilen usulüne uygun şekilde yapılmış başvuru evraklarının Komisyonumuza ulaştırılması durumunda Başvuru ve Aday Tespit Listesinin değiştirilerek EK LİSTENİN yayınlanacağı, bu hususta herhangi bir hak iddiasında bulunulamayacağı,

İLAN OLUNUR. 27/01/2017              BAŞKAN                                                             ÜYE                                                                      ÜYEKADROLU İCRA KATİBİ ALIMI ADAY TESPİT LİSTESİ
BAŞVURU ŞARTLARINI TAŞIMAYAN ADAYLARI GÖSTERİR KOMİSYON KARARI

HIZLI İLETİŞİM

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Resmi Web Sitesi © 2015 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır. →Web Master: Şenol GÜNECİ←