Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru Alımı - Nihai Başarı Listesi
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


CEZA İNFAZ KURUMU SÖZLEŞMELİ ERKEK İNFAZ VE KORUMA MEMURU
ADAYLARININ DİKKATİNE


Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 29/03/2016 tarih ve 18514707-903.02.00.00-E.888/39654 sayılı yazısı ile 115 Sözleşmeli Erkek İnfaz ve Koruma Memuru alımın a ilişkin Komisyonumuza verilen sınav iznine istinaden; 16 Mayıs 2016 ve devam eden günlerde yapılan sözlü sınav sonucu NİHAİ BAŞARI LİSTESİ ekte ilan edilmiştir.

1- Nihai Başarı Listesinde yer alan ilk 115 (yüzonbeş) adayın BAŞARILI SAYILMALARINA,

2- Nihai Başarı Listesinde yer alan 116. sıradan, 133. sıraya kadar olan 18 (onsekiz) adayın YEDEK SAYILMALARINA,

3- Nihai başarı listesinin ilk 115 (yüzonbeş) sırasında yer alan asıl adayların ilana ekli atamaya esas evraklarını tamamlayarak ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İstanbul Anadolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sınav Bürosuna teslim etmelerine, bu konuda ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu,

İLAN OLUNUR. 03/06/2016


EK 1: NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
EK 2: Atama İçin İstenilen Belgeler
EK 3: Başka Kuruluşlara Bağlı Olup Olmadığına Dair Beyan Formu
EK 4: Ceza Soruşturması ve Kovuşturmasına Dair Beyan Formu
EK 5: Mal Bildirim Beyanı


HIZLI İLETİŞİM

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Resmi Web Sitesi © 2015 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır. →Web Master: Şenol GÜNECİ←