İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrenci Alımı - Boy Kilo Sonuçları
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU ÖĞRENCİ ADAYLARININ DİKKATİNE


27-28 Ağustos 2015 Perşembe- Cuma günleri Erkek İnfaz ve Koruma Memuru Öğrenciliği Alımı için yapılan Boy-Kilo ölçümüne ilişkin sonuç listesi aşağıda ilan edilmiştir.

1-İlan edilen sonuç listesindeki ilk 235 (ikiyüzotuzbeş) adayın Yönetmelikte aranılan şartları taşıdıkları anlaşıldığından BAŞARILI SAYILDIKLARI,

2- 236'dan 261'e kadar olan 26 (yirmialtı) adayın Yönetmelikte yazılı şartları taşımadıkları anlaşıldığından BAŞARISIZ SAYILDIKLARI,

3-262'den itibaren sınava katılmayan diğer adayların BAŞARISIZ SAYILDIKLARI,

4- a)Başarılı olan adaylardan 1. sıradan 80. sıraya kadar olan adayların (80.sıra dahil) 05/10/2015 Pazartesi günü saat 09:00'da,

b)Başarılı olan adaylardan 81. sıradan 160. sıraya kadar olan adayların (160. sıra dahil) 06/10/2015 Salı günü saat 09:00'da,

c)Başarılı olan adaylardan 161. sıradan 235. sıraya kadar olan adayların (235.sıra dahil) 07/10/2015 Çarşamba günü saat 09:00'da,

İstanbul Anadolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığında A Blok (-2) kat 73 Nolu odada hazır bulunmaları,

5-Adı geçen adaylara ayrıca YAZILI BİLDİRİMDE bulunulmayacağı, İLAN OLUNUR. 04/09/2015


              BAŞKAN                                                             ÜYE                                                                      ÜYEBOY KİLO SONUÇ LİSTESİ


HIZLI İLETİŞİM

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Resmi Web Sitesi © 2015 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır. →Web Master: Şenol GÜNECİ←