İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencisi Alımı Sınavı - Aday Tespit Listesi
Ceza İnfaz Kurumu İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencisi
Adaylarının Dikkatine


Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 27/07/2015 gün 61447256-20-903.01-E.6203/120487 sayılı yazıları ile Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu için 60 Erkek İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrenci alımına ilişkin Komisyonumuza sınav izni verilmiştir.

Erkek İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencisi alımına ait,

2014 Yılı KPSS sınavında alınan puanlar esas olmak kaydı ile en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen 60 (altmış) İnfaz ve Koruma Memurluğu Erkek Öğrenci kadro sayısının 5 katı olan 300 aday belirlenmiş olup,

1-Belirlenen aday tespit listesinde yer alan ilk 300 adayın Boy-kilo ölçüm tarihi olan 27-28/08/2015 tarihlerinde saat 08:30'da İstanbul Anadolu Adliyesi A Blok (-2 ) 73 Nolu Salonda hazır bulunmaları,

2-Başvuruları kabul ve reddedilen adaylara ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacağı,

3-Aday tespit listesinde yer alan ilk 300 adayın İstanbul Anadolu Adliyesi A Blok (-2) 73 Nolu salondan 26/08/2015 tarihine kadar sınav giriş belgelerini alabilecekleri,

4-Boy kilo ölçümüne girmeye hak kazananların 4 adet Nufus cüzdan fotokopisi ile (EK-3) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu doldurarak (4 adet) boy kilo ölçümünün yapılacağı 27 Ağustos 2015 tarihinde yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Formun kesinlikle bilgisayar ortamında ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.)

5-Sözlü sınav ve mülakata katılacak aday listeleri 04/09/2015 tarihinde ilan edilecek olup, Sözlü sınav ve mülakata girmeye hak kazanan adayların 05/10/2015 ve devam eden günlerde sözlü sınav ve mülakatının yapılacağı,

6-Listenin yayınlandığı tarihten sonra PTT yolu ile gönderilen ve süresinde yapılan başvurulardan sıralamayı etkileyecek ve değiştirecek başvuru geldiği taktirde en son numaradan kaydırılmak suretiyle aday tespit listesinin yeniden düzenlenerek yayınlanacağı, bu nedenle listeden çıkartılıp sözlü sınav ve mülakata alınmayan başvuru sahibinin bundan dolayı bir hak iddiasında bulunamayacağı,

7-Belirlenen gün ve saatte sözlü sınavına katılmayan adayların başarısız sayılacakları,

İLAN OLUNUR. 24/08/2015


EKLER:
Başvurusu Kabul Edilen ve Kabul Edilmeyen Adaylara İlişkin Liste
Başvuru Şartlarını Taşımadıklarından Dolayı Başvuruları Reddedilen Adaylara İlişkin Karar

Güvenlik Soruşturması Formu
Beyan


HIZLI İLETİŞİM

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Resmi Web Sitesi © 2015 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır. →Web Master: Şenol GÜNECİ←