İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencisi Alımı Nihai Başarı Listesi
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU ÖĞRENCİSİ
ADAYLARININ DİKKATİNE


Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 27/06/2015 tarihinde, 61447256-903.01-E.6203/120487 sayılı yazıları ile; Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 60 (altmış) adet İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrenci alımına ilişkin Komisyonumuza verilen sınav iznine istinaden; 05-06-07 Ekim 2015 tarihlerinde yapılan sözlü sınav sonucu NİHAİ BAŞARI LİSTESİ ekte ilan edilmiştir.

1- Nihai Başarı Listesinde yer alan ilk 60 (altmış) adayın BAŞARILI SAYILMALARINA,

2- Nihai Başarı Listesinde yer alan 61. sıradan, 70. sıraya kadar olan 10 (on) adayın YEDEK SAYILMALARINA,

3- Nihai başarı listesinin ilk 60 (altmış) sırasında yer alan asıl adayların ilana ekli atamaya esas evraklarını tamamlayarak ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İstanbul Anadolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Komisyon Kalemine (Sınav Bürosu) teslim etmelerine, bu konuda ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu, İLAN OLUNUR. 02/11/2015              BAŞKAN                                                             ÜYE                                                                      ÜYE- NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

- Atama İçin İstenilen Belgeler
- Başka Kuruluşlara Bağlı Olup Olmadığına Dair Beyan Formu
- Ceza Soruşturması ve Kovuşturmasına Dair Beyan Formu
- Mal Bildirim Beyanı

HIZLI İLETİŞİM

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Resmi Web Sitesi © 2015 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır. →Web Master: Şenol GÜNECİ←