Kadrolu İcra Katibi Alımı Uygulama Sınavı Sonuçları
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞIİCRA KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAVINA KATILAN
ADAYLARIN DİKKATİNE


Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 30/12/2016 tarih ve 82084579/ 9430 sayılı yazıları gereğince İcra Katipliği alımına ilişkin Komisyonumuza verilen sınav iznine istinaden 04/02/2017 Cumartesi günü yapılan uygulama sınavı sonucunda başarılı ve başarısız adayları gösterir liste ilan edilmiştir.

1- İcra Katipliği uygulama sınav sonucunda başarılı olan adaylar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı (75x3=225) kadar aday ile en son sıradaki adayla doğru kelime sayıları eşit olan adaylar da dahil olmak üzere 104 doğru kelime yazan ilk 228 adayın adayın ilgili Yönetmeliğin 3/A maddesinde belirtilen şartları taşıdıkları tespit edildiğinden BAŞARILI SAYILDIKLARI,

2- 229'dan 1233'ye kadar olan 1005 (binbeş) adayın ilgili Yönetmeliğin 3/A maddesinde belirtilen şartları taşımadıkları tespit edildiğinden BAŞARISIZ SAYILDIKLARI,

3- 1234'ten 1500'e kadar olan 267 (ikiyüzaltmışyedi) adayın sınava katılmadıklarından dolayı BAŞARISIZ SAYILDIKLARI,

4- Adı geçen adaylara ayrıca YAZILI BİLDİRİMDE bulunulmayacağı,

5- Sözlü sınav Bakanlıkça yapılacak olup, sözlü sınav yeri ve zamanı Bakanlık tarafından ayrıca bildirilecektir.

6- Uygulama sınavında başarılı olan adayların;
a) 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formunu eksiksiz bir şekilde (Mahalle, cadde, sokak, il ve ilçe açıkça belirtilmek suretiyle) doldurarak 3 adet nufüs cüzdan fotokopisi (Formun kesinlikle bilgisayar ortamında ve eksiksiz bir şekilde imzalı doldurulması gerekmektedir.)
b) Sağlıkla ilgili beyan,
c) Mal bildirim formu,
d) 6x9 ebadında iki adet fotoğrafın;
En geç 24/02/2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar İstanbul Anadolu Adliyesi (A Blok -2 ) 74 nolu odaya teslim etmeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.              BAŞKAN                                                             ÜYE                                                                      ÜYEKADROLU İCRA KATİBİ ALIMI UYGULAMA SINAV SONUÇLARIGerekli Belgeler:
- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,
- Mal Bildirim Formu,
- Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel durum olup olmadığına dair yazılı beyan örneği.


HIZLI İLETİŞİM

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Resmi Web Sitesi © 2015 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır. →Web Master: Şenol GÜNECİ←