Unvan Değişikliği Suretiyle İcra Katibi Alımı - Uygulama Sınavı Sonuçları
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE İCRA KATİPLİĞİ SINAVINA
KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE


Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 04/04/2016 tarih ve 82084579/2459 sayılı yazıları gereğince Unvan Değişikliği Suretiyle İcra Katipliği alımına ilişkin verilen sınav iznine istinaden 30/04/2015 Cumartesi günü yapılan uygulama sınavı sonucunda başarılı ve başarısız adayları gösterir liste ilan edilmiştir.

1- Uygulama sınavına katılan ilan edilen uygulama sonuç listesindeki ilk 42 (kırkiki) adayın ilgili Yönetmeliğin 3/A maddesinde belirtilen üç dakikada en az 90 kelime yazma şartını taşıdıkları tespit edildiğinden BAŞARILI SAYILDIKLARI,

2- 43'ten 72'ye kadar olan 30 (otuz) adayın ilgili Yönetmeliğin 3/A maddesinde belirtilen şartları taşımadıkları tespit edildiğinden BAŞARISIZ SAYILDIKLARI,

3- 73'den 83'e kadar olan 11 (onbir) adayın sınava katılmadıklarından dolayı BAŞARISIZ SAYILDIKLARI,

4-Adı geçen adaylara ayrıca YAZILI BİLDİRİMDE bulunulmayacağı,

5- Sözlü sınav Bakanlıkça yapılacak olup, sözlü sınav yeri ve zamanı Bakanlık tarafından ayrıca bildirilecektir.

6- Uygulama sınavında başarılı olan adayların;
a) Mezuniyet Belgesi ( Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet eğitimi ön lisans programı mezunu olanların ayrıca bu öğrenimine ilişkin mezuniyet belgelerini de eklemeleri gerekmektedir.)
b) Sağlıkla ilgili beyan,
c) Mal bildirim formu,
d) 6x9 ebadında iki adet fotoğraf ile 16/05/2016 günü mesai saati bitimine kadar Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri İLAN OLUNUR. 09/05/2016


EK 1: Uygulama Sınav Sonuç Listesi
EK 2: Sağlık Beyanı
EK 3: Mal Bildirim Formu


HIZLI İLETİŞİM

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Resmi Web Sitesi © 2015 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır. →Web Master: Şenol GÜNECİ←