CTE Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru Alımı (Yalnızca Uzman Erbaşlar) Nihai Başarı Listesi
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞISÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURU
ADAYLARININ DİKKATİNE


Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 07/12/2016 tarih ve 18514707-903.01.00.00-E 5331/140907 sayılı yazısı ile Komisyonumuza 70 Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru alımına ilişkinsınav izni verilmiş olup; sözlü sınav sonucuna göre NİHAİ BAŞARI LİSTESİ aşağıda ilan edilmiştir.

1- Nihai başarı listesinde yer alan ilk 70(yetmiş) adayın BAŞARILI, diğer adayların BAŞARISIZ SAYILMALARINA,

2- Nihai Başarı Listesinde yer alan BAŞARILI adayların aşağıda belirtilen yerleştirmeye esas evraklarını tamamlayarak ilan tarihinden en geç 15 gün içerisinde İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı Sınav Odasına teslim etmeleri, bu konuda adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI,

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesi uyarınca, kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin yerleştirmeişlemlerinin yapılamayacağı hususu;

İLAN OLUNUR. 16.01.2017              BAŞKAN                                                             ÜYE                                                                      ÜYESÖZLEŞMELİ İNFAZ ve KORUMA MEMURU ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİAtama İşlemleri İçin İstenilen Belgeler
1- Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya Komisyon Başkanlığı, ilgili öğretim kurumu ya da noterden onaylı örneği,
2- Adayların uzman erbaş olarak çalıştığını gösterir hizmet belgesinin aslı ve fotokopisi,
3- Adayların son görev yerinden alacakları 3269 sayılı uzman erbaş kanununa tabi olarak çalışmış olduğunu ve kendi isteği ile sözleşmesini feshettiğini gösterir belgenin aslı ve fotokopisi,
4- Askerlik Şubesinden Alınacak Güncel askerlik durumunu gösterir belge (Terhis belgesi, tecil belgesi, muafiyet belgesi veya ilişiği olmadığını gösterir belge),
5- Mal bildirim formu (İlan ekinde mevcuttur),
6- Başka Kurum ve Kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunup bulunmadığına dair beyan (İlan ekinde mevcuttur),
7- Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesi gereğince; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu,
8- 6 X 9 ebadında 1 adet resim,
9- Kişinin kendisinde yaş düzeltilmesi veya isim değişikliği vb. var ise buna dair onaylı mahkeme karar örnekleri,
10- Eşinin iş durumu bildirir beyan,
11- 2 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.


Gerekli Belgeler :
- Eşinin iş durumu bildirir beyan,
- Mal Bildirim Formu,
- Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim yazılı örneği,
- Sağlık Kurulu Raporunda Dikkat Edilecek Hususlar


HIZLI İLETİŞİM

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Resmi Web Sitesi © 2015 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır. →Web Master: Şenol GÜNECİ←