CTE Sözleşmeli Büro ve Destek Personeli Alımı Nihai Başarı Listesi
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞISÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ (Ceza İnfaz Kurumu Katibi) ADAYLARININ DİKKATİNE
Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Katibi Alımı Nihai Başarı ListesiSÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (Şoför) ADAYLARININ DİKKATİNE
Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Şoförü Alımı Nihai Başarı ListesiAtama İşlemleri İçin İstenilen Belgeler
1- Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya Komisyon Başkanlığı, ilgili öğretim kurumu ya da noterden onaylı örneği,
2- Askerlik Şubesinden Alınacak Güncel askerlik durumunu gösterir belge (Terhis belgesi, tecil belgesi, muafiyet belgesi veya ilişiği olmadığını gösterir belge)
3- Ortaöğretim/Önlisans 2014 KPSS,Lisans 2016 KPSSsınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Komisyon Başkanlığınca onaylı örneği),
4- Mal bildirim formu (İlan ekinde mevcuttur),
5- Başka Kurum ve Kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunup bulunmadığına dair beyan (İlan ekinde mevcuttur),
6- Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesi gereğince; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu
7- 6 X 9 ebadında 1 adet resim,
8- Anne-baba-kardeş-eş ve çocukları gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği,
9- Kişinin kendisinde yaş düzeltilmesi veya isim değişikliği vb. var ise buna dair onaylı mahkeme karar örnekleri,
10- Eşinin iş durumu bildirir beyan,
11- Sertifika veya kurs belgesinin aslı ve fotokopisi (Ceza İnfaz Kurumu Katibi için)
12- Sürücü Belgesi Aslı ve fotokopisi (Şoförler için)

NOT: Belgelerin asılları ile birlikte birer suret fotokopilerinin de ibraz edilmesi gerekmektedir.


Gerekli Belgeler;
- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,
- Eşinin iş durumu bildirir beyan,
- Mal Bildirim Formu,
- Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel durum olup olmadığına dair yazılı beyan örneği,
- Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim yazılı örneği,
- Sağlık Kurulu Raporunda Dikkat Edilecek Hususlar


HIZLI İLETİŞİM

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Resmi Web Sitesi © 2015 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır. →Web Master: Şenol GÜNECİ←