Millî Mücadelenin Öbür Yüzü: Can Pazarında Devlet ve Hukuk Bilinci

YAZAR:
Ahmet ASLAN - Anadolu Cumhuriyet Savcısı
YAYIM YILI :
2017
SAYFA SAYISI :
168
KİTAP TÜRÜ :
Karton Kapaklı
BARKOD NO :
ISBN 978-605-300-311-3
20. yüzyılın başında maruz kaldığı emperyalist işgale karşı direnişini zaferle noktalayan aziz milletimiz, dünya üzerinde çok az millete nasip olan bir devlet ve hukuk bilincine sahiptir. Hem ilk başlarda bölgesel düzeyde hem de daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinin idaresi altında ülke çapında süregelen mücadelemiz, çok zor şartlara rağmen mümkün olduğunca devlet kültürüne bağlı, kayda alınarak ve hukuka dayanarak yürütülmüştür. Her zaman adil değil ama mutlaka hukuki, mutlaka “devlet gibi”...

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920’de sadece savaşı değil, külliyen memleketi idare etmek üzere toplanmıştı. Bu yüzden bir yandan işgale direniyor, öte yandan iç isyanları bastırıyor, bir yandan vergi koyup maaş bağlıyor, öte yandan da ihracat ve ithalat işlemlerini düzenliyordu. Öyle ki Yunan ordusunun Anadolu içlerine ilerleyip neredeyse Ankara’ya ulaşmak üzere olduğu günlerde bile Meclis, savaş haricindeki görevlerini aksatmadan yerine getirdi.

Millî mücadelemizin savaşların gölgesinde kaldığı için pek dile getirilemeyen öbür yüzünü, yani can pazarının ortasında bile devlet kültüründen taviz vermeden işletilen hukuki süreci incelediğimizde görüyoruz ki büyük zaferimizin temelinde salt kaba kuvvet değil, asırlar boyunca işlenerek gelişmiş müthiş bir devlet bilinci yatmaktadır.

Millî Mücadelenin Öbür Yüzü’nde, önce hukuk tarihimizde kısa ama özlü bir seyir yapacak, ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışından Cumhuriyetin ilanına kadar vücuda getirilmiş muhtelif hukuki tasarruflardan oluşan bir seçkiyi kronolojik sırayla ve sebep-sonuç ilişkisi içinde izleyerek bin yıldır bin türlü saldırıya rağmen aynı coğrafyada gerçek bir devlet olarak ayakta kalabilmenin sırrına şahit olacaksınız...
HIZLI İLETİŞİM

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Resmi Web Sitesi © 2015 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır. →Web Master: Şenol GÜNECİ←