Olası Kasıtla Öldürme ve Yaralama Suçları

YAZAR:
İhsan SARTIK - Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi
YAYIM YILI :
2016
SAYFA SAYISI :
512
KİTAP TÜRÜ :
Ciltli, Hamur
BARKOD NO :
ISBN 978-605-1469-171
Olası kast, 01. 06. 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK ile mevzuatımıza girmiş olup, aradan geçen uzun süreye rağmen halen ceza hukuku uygulamasında anlaşılmakta ve anlatılmakta en çok güçlük çekilen kavramlardan birisidir. Çalışmamızın temelinde, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsündeki Yüksek Lisansı bitirme tezim olan 13. 09. 2013 tarihli -Yargıtay Kararları Işığında Olası Kastla Adam Öldürme Ve Adam Yaralama Suçları- isimli çalışmam olmakla beraber kitap aşamasında ise aradan geçen 3 yıllık süreç içinde tezin tamamı tüm yönleriyle gözden geçirilmiş, olası kasta ilişkin yeniden değerlendirmeler yapılmış ve özellikle 2013-2016 arası güncel içtihatlarla genişletilmiştir. Çalışmamızda özellikle, 2013 ile 2016 arasındaki Ceza Genel Kurulu Kararları ele alınarak olası kast konusu yorumlanmıştır. Bununla birlikte, istisnasız tüm dairelerin 2005 ile 2016 arasındaki olası kasta dair tüm kararları gözden geçirilerek emsal olanlara yer verilerek olası kasta dair en önemli hususlar (olası kastın tanımı ve unsurları, olası kastın ispatı, olası kast-bilinçli taksir-taksir ve kast arasındaki farklar, olası kastta iştirak, içtima, teşebbüs, haksız tahrik) ile uygulama olası kastın uygulamasında dikkat çeken trafikte kazalarında, göçmen kaçakçılığında, maden kazalarında yada görevin ifası sırasında gerçekleşen yaralama ve öldürme olaylarında olası kast konusu incelenmiş, Yargıtay kararları ayrıntılı olarak yorumlanmaya çalışılmıştır.

BIRINCI BÖLÜM: OLASI KASTLA ÖLDÜRME VE YARALAMA

İKINCI BÖLÜM: OLASI KASTIN TANIMI VE UNSURLARI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ÖLDÜRME VE YARALAMA EYLEMLERİNİN OLASI KASTLA -KASTEN- BİLİNÇLİ TAKSİRLE YA DA TAKSİRLE GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİNE DAİR KARARLAR VE YORUMLARI

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: OLASI KASTLA ÖLDÜRME VE YARALAMA SUÇLARININ ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ VE HAKSIZ TAHRİK

BEŞINCI BÖLÜM: OLASI KASTLA İŞLENEN BAZI SUÇLARIN İNCELENMESİ
HIZLI İLETİŞİM

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Resmi Web Sitesi © 2015 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır. →Web Master: Şenol GÜNECİ←