• C Blok Girişinden Bir Görüntü
  • C Blok Girişi
  • B Blok Girişinden Bir Kare
  • B Bloktan Bir Görüntü
  • Anadolu Adalet Sarayı
11 22 33 44 44
ANADOLU ADLİYESİ
BAĞLANTILAR
TANITIM FİLMLERİ
 
YARDIM

Mülkiyeti Hazineye ait Kartal Soğanlı Mahallesi, 139 pafta, 1104 ada 71 parsel Sayılı 100 dönümlük taşınmaz üzerine Adliye sarayı inşası için Milli Emlak Daire Başkanlığının 01.07.2003 gün ve 11511 şayili yazıları ile Adalet Bakanlığımıza tahsis yapılmıştır. IBB 16.12.2003 gün ve 1500 Şayili Meclis kararıyla yer imar planında kamu alanına dönüştürülmüştür.
3194 sayili İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca imar uygulanması ve Kartal Belediye Başkanlığının 01.09.2005 gün ve 2005/1182 şayili Meclis Kararı İle Adalet Sarayı alanının yüzölçümü 123.645 m2 olarak değiştirilerek 39 Pafta, 1104 Ada, 85 parsele kaydedilmiştir. 1/5000 ölçekli imar Planında, idari tesis alanına (Adliye Sarayı Alanı) dönüştürülmüştür. 139 pafta, 1104 ada, 85 parselde kayıtlı 123.625 m2 taşınmaz 06.12.2005 Tarihinde hazine adına tapuya tescil edilmiştir. Mülkiyeti hazineye ait Taşınmaza Adalet Sarayı yapılmak üzere İstanbul Valiliği Defterdarlık, Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 14.12.2005 tarih ve 1142 şayili oluruyla Adalet Bakanlığımıza tahsis edilmiş, Kartal Cumhuriyet Başsavcılığınca Milli Emlak Dairesi Başkanlığından 20.12.2005 Tarihinde teslim alınmıştır.
Beş Mimarin katıldığı yarışmada birinci seçilen, Mimar B.Haldun ERDOGAN’ ait uygulama projesi Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Başkanlığının bütçe kaynaklarıyla hazırlatılarak 21.12.2005 tarihinde bitirilmiştir.
Adalet sarayında toplam 297 adet mahkeme birimi var. Hukuk Mahkemeleri A Blokta, Ceza Mahkemeleri B Blokta yer alır. Toplam olarak A blokta 136, B blokta 161 mahkeme olup kullanım alanı 360.000 m2 dir.

Yerleşim Planı
A BLOK: Hukuk mahkemeleri, İcra Müdürlükleri, Genel Soruşturma Büroları
B BLOK: Tüm ceza mahkemeleri, Ön bürolar, Müracaat, Nöbetçi, Bilişim, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Büroları, Adli tabiplik, Aile ve Kadastro mahkemeleri, İnfaz, Denetimli Serbestlik
C BLOK: Seçim Kurulu, Adli Sicil, Bilgi İşlem, PTT, Banka şubeleri, kafeterya
D BLOK: Yemekhane, Kütüphane, anaokulu, konferans salonu
E BLOK: Bölge Adliye Mah. ve Cumhuriyet Başsavcılık Makamı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Yargı Adalet Komisyonu, Baro, Basın Bürosu, Konferans Salonu, Seminer Odası, Sergi ve Simülasyon

A BLOK: 28 Asliye Hukuk Mahkemesi, 30 Asliye Ticaret Mahkemesi, 24 Sulh Hukuk Mahkemesi, 24 İcra Mahkemesi, 30 Is Mahkemesi, 3 Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi, 50 İcra Müdürlüğü
B BLOK: 17 Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 49 Asliye Ceza Mahkemesi, 56 Sulh Ceza Mahkemesi, 8 Çocuk Ceza Mahkemesi, 3 Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesi, 2 Kadastro Mahkemesi, 20 Aile Mahkemesi, 3 İnfaz Hakimliği, 3 Nöbetçi Hakimlik, Ön Bürolar, Denetim Serbestlik Şube Müdürlüğü, Cezaevi İzleme Kurulu
C BLOK: A ve B Blokları birbirine baglar, D ve H Blokları arasında köprü vazifesi görür.
12 İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Adli Sicil Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, 5 adet Banka Şubesi (Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank, İşbank ve Garanti Bankası), 1 adet PTT Şubesi, 6 adet Kafeterya
D BLOK: , 240 kişilik anaokulu, konferans salonları, kütüphane, yemekhane
E BLOK: Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı makamı, Cumhuriyet Başsavcılığı Makamı, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Makamı, Baro, 1 Basın bürosu, 1 adet konferans salonu, 3 adet seminer odası, sergi, kokteyl fuayesi, Simülasyon odası
G BLOK: Adli Tabiplik

Sayısal olarak; 297 duruşma salonu, 326 Cumhuriyet savcısı odası, 22 Cumhuriyet Başsavcı vekili odası, 30 Müfettiş odası, 50 icra Dairesi, 12 Doktor ve hemşire odası, 5 Banka şubesi, 1 PTT şubesi, 1 Mutfak, 2380 kişilik yemekhane, Kreş, kütüphane, Internet, 2 adet konferans salonu, 2.462 araç kapasiteli otopark, 58 adet 13 kişilik, 4 adet 8 kişilik, 20 adet 10 kişilik toplam 82 adet şahıs, 17 adet yük asansörü olmak üzere toplam 99 adet asansör, 48 adet yürüyen merdiven vardır.


 

A BLOK: 28 Asliye Hukuk Mahkemesi, 30 Asliye Ticaret Mahkemesi, 24 Sulh Hukuk Mahkemesi, 24 İcra Mahkemesi, 30 İş Mahkemesi, 3 Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi, 50 İcra Müdürlüğü
B BLOK: 17 Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi,  49 Asliye Ceza Mahkemesi, 56 Sulh Ceza Mahkemesi, 8 Çocuk Ceza Mahkemesi, 3 Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesi, 2 Kadastro Mahkemesi, 20 Aile Mahkemesi, 3 İnfaz Hakimliği, 3 Nöbetçi Hakimlik, Ön Bürolar, Denetim Serbestlik Şube Müdürlüğü, Cezaevi İzleme Kurulu
C BLOK: A ve B Blokları birbirine bağlar, D ve H Blokları arasinda köprü vazifesi görür.
12 İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Adli Sicil Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, 5 adet Banka Şubesi (Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank, İşbank ve Garanti Bankası), 1 adet PTT Şubesi, 6 adet Kafeterya
D BLOK: , 240 kişilik ana okulu, konferans salonları, kütüphane, yemekhane
E BLOK: Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı makamı, Cumhuriyet Başsavcılığı Makamı, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Makamı, Baro, 1 Basın bürosu, 1 adet konferans salonu, 3 adet seminer odası, sergi, kokteyl fuayesi, Simülasyon odası
G BLOK: Adli Tabiplik

Sayısal olarak; 297 duruşma salonu, 326 Cumhuriyet savcısı odası, 22 Cumhuriyet Başsavcı vekili odası, 30 Müfettiş odası,  50 icra Dairesi, 12 doktor ve hemşire odası, 5 Banka şubesi, 1 PTT şubesi, 1 Mutfak, 2380 kişilik yemekhane, Kreş, kütüphane, Internet, 2 adet Konferans salonu, 2.462 araç kapasiteli otopark, 58 adet 13 kişilik, 4 adet 8 kişilik, 20 adet 10 kişilik toplam 82 adet şahıs, 17 adet yük asansörü olmak üzere toplam 99 adet asansör, 48 adet yürüyen merdiven vardır .

Mülkiyeti hazineye ait Kartal Soğanlı mahallesi, 139 pafta, 1104 ada 71 parsel sayili 100 dönümlük taşınmaz üzerine Adliye sarayı insaasi için Milli Emlak Daire Başkanlığının 01.07.2003 gün ve 11511 sayılı yazıları ile Adalet Bakanlığımıza tahsis yapılmıştır. İBB 16.12.2003 gün ve 1500 sayılı Meclis kararıyla yer imar planında kamu alanına dönüştürülmüştür.
3194 Sayili İmar Kanunun 18. maddesi uyarinca imar uygulanması ve Kartal Belediye Başkanlığının 01.09.2005 gün ve 2005/1182 sayılı Meclis Kararı ile Adalet Sarayı alanının yüzölçümü 123.645 m2 olarak degiştirilerek 39 Pafta, 1104 Ada, 85 parsele kaydedilmiştir. 1/5000 ölçekli imar planında, idari tesis alanına (Adliye Sarayı Alanı) dönüştürülmüştür. 139 pafta, 1104 ada, 85 parselde kayıtlı 123.625 m2 taşınmaz 06.12.2005 tarihinde hazine adına tapuya tescil edilmiştir. Mülkiyeti hazineye ait taşınmaza Adalet Sarayı yapilmak üzere İstanbul Valiliği Defterdarlık, Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Baskanlığının 14.12.2005 tarih ve 1142 sayili oluruyla Adalet Bakanlığımıza tahsis edilmiş, Kartal Cumhuriyet Başsavcılığınca Milli Emlak Dairesi Başkanlığından 20.12.2005 tarihinde teslim alınmıştır.
Beş Mimarın katıldığı yarışmada birinci seçilen, Mimar B.Haldun ERDOGAN’a ait uygulama projesi Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Başkanlığının bütçe kaynaklariyla hazırlatılarak 21.12.2005 tarihinde bitirilmiştir.
Adalet sarayında toplam 297 adet mahkeme birimi var. Hukuk Mahkemeleri A Blokta, Ceza Mahkemeleri B Blokta yer alır. Toplam olarak A blokta 136, B blokta 161 mahkeme olup kullanım alanı 360.000 m2 dir.


  Anadolu Adalet Sarayı Resmi Web Sitesi © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncelleme Tarihi: 06.05.2015]. Tasarım: murat.bektas@adalet.gov.tr
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.
 
Sayfamız İle İlgili Görüş ve Önerileriniz İçin:adem.cetin@adalet.gov.tr